Introduktion

Matrix kort forklaret er nok det tætteste man kommer på et Discord alternativ, der er Open Source og decentraliseret og fuldstændig krypteret. Det tillader at vi selv hoster serveren på vores egne servere og betyder at vi ikke kan lukkes ned!

Trin. 1

  • Gå ind på matrix.danskungdom.dk

  • Klik på den grønne “Create Account” knap

  • Indtast her dine oplysninger

Det skal noteres at det brugernavn du vælger her ikke kan ændres, men at du kan lave et nickname efter du er registreret og at E-Mail er friviligt.

  • Klik på Register

  • Du kan nu logge ind

Trin 2. Friviligt

Du kan nu hente Desktop klienten fra element.io hvis du ønsker en bedre oplevelse.

Trin 3. Tilslut dig vores fællesskab

Du er nu klar til at bruge Matrix!

Du kan udforske offentlige rum og tilslutte dem du finder passene. (Ikonet med et forstørrelses-glas på et hashtag)

Eller du kan tilslutte dig vores officielle fællesskab ved at tilslutte dig vores Space (Det er stadig i beta og skal måske slåes til når den beder dig om det). Blot åben følgene link: https://matrix.to/#/#dansk-ungdom:danskungdom.dk

Det var det, du skulle nu værre klar til at skrive med alle os andre :)